Wie ben ik

Jolande Meijer Mijn naam is Jolande Meijer (5 maart 1960, Enschede), Vedic Art teacher, Holistisch massagetherapeute, Healer, Cosmic & Flower therapeut, Dorn therapeut en Touch-Pro ® stoelmasseur. Vanuit een jarenlange achtergrond binnen de zorg kwam ik rond 1990 steeds vaker in aanraking met de niet zichtbare wereld. Na mijn eerste ervaringen met reiki volgden meerdere cursussen op het gebied van intuïtieve ontwikkeling, waarbij mij duidelijk werd dat ik meer met mijn handen moest gaan doen en dat ik mijn medemens op een andere manier wilde aanraken.
In 2000 begon ik bij Holos (Academie voor massagetherapie in Utrecht) met de opleiding tot holistisch massagetherapeut, die ik vier jaar later met succes afrondde. Deze opleiding heeft me dichter bij mezelf en mijn gevoelens gebracht; ik ontdekte dat ik altijd al veel dingen (voor)voelde, zonder deze te kunnen plaatsen. Zo ‘wist' ik als 11-jarige dat mijn moeder nooit meer thuis zou komen toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Ik herinner me vooral een enorm gevoel van eenzaamheid, omdat ik dit met niemand kon delen. Ook in mijn latere werk als verpleegkundige maakte ik meerdere keren mee dat ik pijnen van patiënten kon voelen; soms stond ik al naast het bed van een kind, voordat zich een acuut probleem voordeed. Dit alles maakte dat ik soms voor de buitenwereld, maar zeker ook voor mezelf, onrustig was.
Mede daarom heb ik in 2002 de verpleging achter mij gelaten, om vervolgens een eigen praktijk te vestigen. Sinds 2002 ben ik gekwalificeerd als TouchPro® stoelmasseur. Bij het Elohim Centrum in Veelerveen volgde ik de opleidingen tot Kosmisch Healer/Reader en Kristal Master. Daarna volgde een opleiding tot Reconnective Healer. Een gevoel van thuiskomen kreeg ik toen ik eind 2009 voor het eerst contact had met Donny Sternfeld en de Cosmic & Flower Energies. Ik volgde de opleiding tot Cosmic & Flower therapeut en docent.
In 2014 kwam ik in contact met Vedic Art, “een methode van schilderen die je helpt te herinneren hoe te schilderen“ (Curt Källmann).
Sinds januari 2016 werk ik samen met Huub Schols in Aset Wellness Healing ; op deze website kunt u de data van onze workshops vinden. Ook met vragen kun je bij info@asetwellnesshealing.nl terecht. Vanaf 2019 is Massagepraktijk Jolande Meijer een onderdeel van Aset Wellness Healing.

Holistische visie

Dat betekent dat ik gezondheidsklachten vanuit verschillende invalshoeken benader: fysiek, sociaal, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Daarbij maak ik gebruik van massage (aanraking), healing, persoonlijke gesprekken en de Cosmic & Flower Energies. Ook het Vedic Art schilderen kan hierbij helpen. Ik maak u bewust van spanning, emoties en gedachten die zich in het lichaam hebben vastgezet. Wanneer pijn en grenzen worden gevoeld en erkend, kosten ze niet langer energie. Blokkades verdwijnen en er komen nieuwe mogelijkheden om de eigen kracht aan te spreken.

Praktijk

Ik heb een eigen praktijk aan huis, waar ik u begeleid naar bewustwording en zelfrealisatie. Behandelingen vinden plaats op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u me bellen en/of e-mailen. Verder geef ik verschillende workshops.

Tot 2019
- is Jolande Meijer aangesloten bij de beroepsvereniging VNT,
- staat zij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ®),
- is zij Registertherapeut BCZ®
- en is zij onderhevig aan TCZ-tuchtrecht.
De behandelingen kunnen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2019 worden deze vergoedingen minder en/of worden behandelingen niet meer vergoed: om deze reden beëindig ik mijn lidmaatschap van de VNT.
Bij Aset Wellness Healing kunnen wij hierdoor lagere tarieven voor de sessies in rekening brengen.

Gevolgde opleidingen

De leer van ons energetisch systeem (2017-2018) Spiritueel Bewustzijnscentrum
Medische Basiskennis (2016) School voor Homeopathie
Vedic Art teacher (2016) Maryse Alan (België)
Dorntherapeut (2012) www.ideletteeijgelaar.nl
Cosmic & Flower docent (zomer 2011)
Cosmic & Flowertherapeut (september 2010) www.cosmicflower.nl
Holistisch massagetherapeut (2004) www.holos.nl
Reconnective Healer www.ericpearl.com
Kosmisch Healer/ Reader en Kristalmaster www.elohimcentre.org
Touch Pro Stoelmasseur (2002) www.touchpro.nl
Verder volg ik regelmatig bijscholingen, workshops en studiereizen naar Egypte.

Wat heb ik te bieden

Vedic Art

Vedic Art is ontwikkeld door de Zweedse kunstenaar Curt Källman en is geïnspireerd door Maharishi Maresh Yogi (de grondlegger van de transcendente meditatie). Het is een methode die kunst combineert met de Vedische filosofie dat alles wat we nodig hebben om te creëren reeds in ons aanwezig is. Het zit in onze natuur. Zoals een zaadje 'weet' dat het bestemd is een bloem te worden.

Door te schilderen volgens de Vedic Art principes, welke gekoppeld zijn aan het leven, maak je kennis met de kunst van het schilderen en met de kunst van het leven. Via het meditatief schilderen ga je, door steeds dieper in jezelf te duiken, in contact komen met jezelf en ga je je verbinden met de Bron, je hart, je eigen creativiteit. Jouw reis naar wie jij in wezen / in essentie bent is begonnen !
        "Het zaadje dat diep in jou verborgen zit, wil en kan ontkiemen."

In de Vedic Art kom je in contact met je eigen creativiteit, jouw spiritueel bewustzijn :
        "Je gaat jouw Leven leven !"

Aan het eind van de basiscursus heb je kennis gemaakt met de 17 principes en daardoor de tools om zelf verder vrij te kunnen gaan schilderen. Ook kun je dan deelnemen aan de vervolgcursus.

Vanuit Aset Wellness Healing verzorgen wij opleidingen Vedic Art.

Massagetherapie

Met massage help ik u om er achter te komen wat werkelijk belangrijk voor u is. Een goede massage kan u terug brengen naar uw gevoel en helpt u te herkennen wat uw lichaam en gevoelens u willen vertellen. Anders dan u wellicht gewend bent gaat de massage langzaam en met grote aandacht, zodat u de masserende handen kunt volgen. Er bestaan verschillende massages die u helpen om stress te verminderen, patronen te doorbreken en uzelf beter te leren kennen. Gun uzelf en uw lijf deze kans, lees welke massages er zijn en maak een afspraak.

Hoewel er goede en soms zelfs spectaculaire ervaringen worden verkregen met healing en therapeutische sessies zijn er geen beloftes of garanties te geven. Er worden geen medische diagnoses gesteld of medische (be)handelingen verricht.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen medische zorg. Een behandeling kan dus nooit een bezoek aan een huisarts of specialist vervangen.

Komt u voor de eerste keer, dan beginnen we met een intake gesprek om uw vragen te bespreken. Aansluitend volgt een massage. Daarbij kan het zijn dat ik u door middel van open vragen begeleid bij het bewust worden van wat er op dat moment gebeurt en wat uw lichaam u te vertellen heeft. Na de massage volgt een kort evaluatiegesprek en kunt u beslissen of deze therapievorm iets voor u is en of u er mee door wilt gaan. Ook zal ik als (massage)therapeut, bekijken of ik u kan begeleiden. Een eerste consult duurt daarom ook anderhalf uur. Afhankelijk hiervan maken we verdere afspraken, en zullen we ook regelmatig evalueren om te kijken of we nog op de goede weg zitten.

In mijn praktijk bied ik de volgende massagevormen:

Dorntherapie

De wervelkolom is het stabiele omhulsel van de ruggenmerg, die de grootste bundel zenuwen van de hersenen naar al onze organen in ons lichaam voert.
Vrijwel iedereen heeft benen van ongelijke lengte. Het lengteverschil kan variëren tot wel 4 cm. Daardoor wordt het lichaamsgewicht verplaatst naar het korte been en komt het ruggenmergkanaal in een andere houding
Mensen die al heel lang rug- en gewrichtsklachten hebben horen vaak van de dokter: "Er is niets meer aan te doen, het is slijtage en u moet er maar mee leren leven..."
Dit is fundamenteel onjuist! Een machine slijt, maar een levend organisme herstelt zich zo lang het leeft. Al onze organen, botten, weefsels, gewrichten, alle cellen bevinden zich in een voortdurend proces van afbraak en vernieuwing. Daardoor zijn wij tot op hoge leeftijd nog in staat ons aan nieuwe situaties en belastingen aan te passen.

De Dorntherapie komt uit Duitsland. In tegenstelling tot "kraken" is de Dorntherapie een milde therapie. Met duimen zet de Dorn-therapeut op een voorzichtige manier de wervels los, waardoor de doorbloeding beter wordt. Daardoor voelen mensen zich beter en worden klachten voorkomen en genezen. En na elke behandeling heb je ook nog een fijn en ontspannen gevoel.

Dorn voor kinderen

Bij de bevalling komen grote krachten vrij. Daarbij kan de wervelkolom of het bekken van het kind wat scheef komen te staan. Door een speciale massage wordt de scheefstand gecorrigeerd en voelen kinderen zich vaak beter en huilen minder.

Cosmic & Flower Energies

In bronwater worden de frequenties opgeslagen van de bloemen, edelstenen en kosmische trillingsfrequenties, gebaseerd op Aquarius impulsen en uitzonderlijke planeetstanden. Deze
  –  ondersteunen hulpverleners in hun therapieën om de mensheid in hun Zielenstrijd binnen transformatieprocessen te helpen ;
  –  zuiveren alle niveaus van de fijnstoffelijke lichamen en de onbewuste drijfkrachten in ons wezen die medebepalend zijn voor gedragspatronen ;
  –  activeren het herkennen en erkennen van emotionele onverwerkte ervaringen en daarmee samenhangende gedachtepatronen ;
  –  schenken moed om deze los te laten en de levensweg met bijbehorende uitdagingen te volgen ;
  –  vormen een beschermende, rustgevende, geestverhelderende en hoger bewustzijn activerende energetische toegevoegde waarde voor natuurlijke en evenwichtige gemoedstoestand.

De Cosmic & Flower Energies zijn door Donny Sternfeld en haar zoon Mark Heuvelmans ontwikkeld, zie www.cosmicflower.nl

Cosmic & Flower Therapie

Als Cosmic & Flower-therapeut zet ik de Cosmic & Flower Energies intuïtief in, als ondersteuning van het proces waarin de cliënt zich bevindt. Dit kan zijn bij een healing maar ook tijdens een massage.

Egyptische chakra olie

Elk van de zeven Egyptische oliën werken op de basis chakra's. De zeven basis chakra's verwijzen naar de energie welke in en rondom alle levensvormen aanwezig is. De chakra's zijn energiecentra die door het lichaam stromen. Elke chakra transporteert en transformeert levenskrachtenergie en verzorgt een bepaald deel van het lichaam. De chakra's leggen de basis van de verschillende bewustzijnslagen en vormen de verbinding tot lichamelijke gezondheid, emotionele stabiliteit en geestelijke helderheid. Wanneer een chakra niet goed functioneert, dus te weinig of te veel levensenergie opneemt of afgeeft, ontstaat er tussen de chakra's een onderlinge disbalans die tot psychische klachten en ziektebeelden kan leiden. U kunt de Egyptische chakra olie gebruiken voor massage, als parfum, huidolie en badolie. Bovendien is de olie energetisch werkzaam in een oliebrander.

Reconnective Healing / The Reconnection

Reconnective Healer / De Reconnectie

Reconnective Healing is een vorm van healing die gebruik maakt van nieuwe frequenties van energie, licht en informatie vanuit het universum die op dit moment ontstaan door de verschuiving van de planeet. Hierdoor krijgen wij ook toegang tot deze nieuwe frequenties.

Met Reconnective Healing werken we niet aan een ziekte: met deze nieuwe frequenties helpen we je om weer in balans te komen; hierdoor kan de healing plaatsvinden.

Reconnective Healing

Tijdens een Reconnective Healing sessie is er een interactie tussen de wijsheid van het lichaam, het universum en de Healer. De wijsheid van het lichaam bepaalt of genezing passend is op dat moment. De wijsheid van het universum bepaalt wat nodig is. De healer is een katalysator die communiceert met de nieuwe frequenties van licht en informatie, die informatie vibreert waardoor jij die ontvangt. Er vindt interactie plaats tussen jou en de informatie. Als cliënt blijf je in een staat van zelfobservatie, je zelf toe staan te ervaren.

The Reconnection

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze lijnen gingen verder uit en verbonden ons met een groter netwerk dat ons verankert met het universum. In de loop van de tijd zijn deze lijnen verbroken. Ieder lichaam bezit een eigen set energetische lijnen en punten. De Reconnection verbindt ons met ons eigen potentieel en universum. Je levenspad versnelt je evolutie op je levenspad. The Reconnection, ook wel je persoonlijke reconnection genoemd, gaat om het maken van de keuze om de volgende stap in je leven te zetten, je te verbinden met het groter geheel.

Verschil

Het verschil tussen Reconnective Healing en The Reconnection is er een van intenties. Reconnective Healing heeft als intentie healing op alle niveaus waarbij je verbinding kunt ervaren. De intentie van The Reconnection is je weer helemaal verbinden met het licht en informatie van het universum, waarbij je ook healing kunt ervaren. Hoewel er dus overlapping is tussen de twee onderdelen zijn het twee aparte componenten. Aangeraden wordt om eerst 1 tot 3 Reconnective Healing sessies te ervaren om je er aan te herinneren je te verbinden met licht en informatie, alvorens je The Reconnection gaat ervaren. Verder kan je per klacht, ongemak of kwaal 1 tot 3 sessies doen. The Reconnection bestaat uit 2 sessies binnen 4 dagen en doe je één keer in je leven.

Geuren, parfum:
Vermijd parfum en het gebruik van geparfumeerde zeep, haar- en huidproducten voorafgaand aan de sessies. De sessies dienen zo geurvrij mogelijk plaats te vinden.

Persoonlijke Reconnectie - The Reconnection in de praktijk

Een Reconnective Healing sessie kost € 68,- en duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.
The Reconnection kost €333,- en bestaat uit 2 sessies van ongeveer 1½ uur binnen 4 dagen.

Hoewel er goede en soms zelfs spectaculaire ervaringen worden verkregen met Reconnective Healing en The Reconnection zijn er geen beloftes of garanties te geven. Er worden geen medische diagnoses gesteld of medische (be)handelingen verricht. De healingen spreken zelfgenezende energieën aan.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen medische zorg. Een behandeling kan dus nooit een bezoek aan een huisarts of specialist vervangen.

Touch Pro® stoelmasseur

Stoelmassage

Stoelmassage is afgeleid van de traditionele Japanse acupressuur massage. Middels een aantal drukpunten wordt de bloedsomloop gestimuleerd waardoor een totale ontspanning mogelijk is. De werking is vitaliserend en kan effecten van stress voorkomen. Door bepaalde drukpunten in het lichaam te stimuleren kan geblokkeerde energie weer vrij stromen en wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Het lichaam komt in balans, zodat stress en vermoeidheid minder kans krijgen om klachten te veroorzaken.

TouchPro® stoelmassage

Ik geef in mijn praktijk TouchPro® stoelmassage. Het logo van TouchPro® wordt uitsluitend gevoerd door masseurs met een TouchPro® licentie. Als licentiehouder ben ik gebonden aan de kwaliteitseisen van deze methode. Mijn vaardigheden als TouchPro® stoelmasseur wordt twee jaarlijks gecontroleerd onder persoonlijke supervisie van één dag. Deze methode staat borg voor een constante kwaliteit. TouchPro® komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en is vertegenwoordigd in een aantal Europese landen. U kunt er meer over lezen bij www.touchpro.nl

Vijftien minuten waardering

Een stoelmassage is een stimulans voor een werknemer. Wanneer een werkgever er tijd voor beschikbaar stelt, voelt de werknemer zich gewaardeerd. Het werkt als een beloning. Een werknemer neemt voor deze massage maximaal vijftien minuten plaats op een speciale stoel. De kleren blijven gewoon aan.

Bewustwording

Stoelmassage maakt je bewust van klachten. Door er naar te luisteren en door te signaleren kunnen verdere klachten worden voorkomen. Als stoelmasseur werk ik aan bewustwording en probeer ik een meer gezonde manier van werken tot stand te brengen.

Liefst één keer per week

Wilt u het risico dat werknemers door lichamelijke klachten en stress in de ziektewet komen proberen te verminderen ?
Maak dan geregeld - liefst één keer per week - gebruik van stoelmassage binnen uw organisatie. Ook grotere bedrijven kunnen er gebruik van maken, want het is uiteraard mogelijk meerdere TouchPro® stoelmasseurs tegelijk in te zetten.

Kosten

De prijzen voor 2018 zijn als volgt:

Massagetherapie

Consult 60 min € 68,00
Consult 90 min € 93,00
Natuurgeneeskundig consult sessie 90 min inclusief telefonisch consult (volgende dag) samen € 93,00 (twee maal € 46,50)
Eventueel kan in overleg gekozen worden voor een korter of langer consult.

U wordt vriendelijk verzocht elk consult contant te betalen.

Healing

Consult 45 min € 56,00 excl. C&F druppeltjes
Consult 90 min € 93,00 excl. C&F druppeltjes

Stoelmassage

Ook voor een individuele stoelmassage kunt u in de praktijk terecht.
Deze duurt 30 minuten. Kosten: € 30,00
Bedrijven: in overleg

Links

www.AsetWellnessHealing.nl
www.cosmicflower.nl
www.cormael.nl
www.holos.nl
www.touchpro.nl
www.ideletteeijgelaar.nl
www.egyptvacations.eu

Cursussen

Als Aset Wellness Healing verzorgen Jolande Meijer en Huub Schols verschillende cursussen, activiteiten en workshops, zie ook de AGENDA op Aset Wellness Healing.

Intuïtief Schilderen en Vedic Art

Ontspanningsmassage

Wilt u samen met uw vriend(in) leren om elkaar te masseren dan bent u van harte welkom bij onze Massage workshops (6-8 personen).

Energie Workshops

Diep in ons ervaren we verbondenheid: met onszelf, met de mensen om ons heen, met de natuur, met de hele wereld. Dit contact is pure energie; zo zijn wij individueel ook verbonden met de Kosmische Energie.
De dagworkshops vinden plaats van 09:30 tot 16:00.
  • bijvoorbeeld: dagworkshop Energie in Beweging
    Voel de energie stromen door jezelf en je omgeving. Emoties stromen als water door ons lichaam, soepel zonder eigen vorm. Door onze structuur krijgen de emoties en vastere vorm. In deze workshop leer je om je energie te laten stromen. Energie in beweging brengt verandering: er ontstaat ruimte in en voor jezelf. Van hieruit kun je opener bewegen naar je omgeving.
    Zie Energetische workshops voor meer informatie.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden via info@asetwellnesshealing.nl. Ook kun je hier terecht met vragen.

Aset Wellness Healing
Jolande Meijer en Huub Schols
telefoon: 06 - 2314 9389 (Jolande)
telefoon: 06 - 8206 7094 (Huub)

Activiteiten

Regelmatig starten er verschillende cursussen/activiteiten/workshops ; hierbij kunnen ook de Cosmic & Flower Energies ingezet worden. Zie onder kopje cursussen en onze AGENDA

Contact en openingstijden praktijk

Op maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur ben je welkom in onze nieuwe praktijk in Zeeuws-Vlaanderen:

Massagepraktijk Jolande Meijer 
Gustaaf Francies de Pauwstraat 1
4501 JJ Oostburg
Mobiel: 06 - 2314 9389

Behandelingen vinden plaats na telefonische afspraak.
        Beltijden tussen 08:00 - 09:00 uur.
Belt u op een ander tijdstip dan graag het antwoordapparaat inspreken, ik probeer u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen.
Tijdens een behandeling neem ik geen telefoon op.
Ook kunt u mij bereiken via email: jol@jolandemeijer.nl

Indien u verhinderd bent, verzoek ik u vriendelijk de afspraak zo ver mogelijk van te voren af te zeggen en/of te verzetten.
Indien u binnen 24 uur een afspraak afzegt of verzet, ben ik genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen.

Oostburg, 18 november 2018